Galeria Sart miała zaszczyt na swoich stronach prezentować twórczość najlepszych artystów:

  Galeria Sart
artyści galerii sart
copyright by galeriasart © 1999-2007
 
Portal Sztuka

Galeria SART

ekspozycje stałe

archiwu galerii Sart

wykopaliska Sart

 
 

Wirtualna Galeria Sart nieprzerwanie od 1999 roku prezentuje w polskiej sieci internetowej autorów wybranych i ciekawych prac sztuki plastycznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pod adres: www.galeriasart.pl

Zapewne wygodniej jest prezentować swoje prace pokazując wizytówkę z własnym prestiżowym adresem www, niż zawsze zabierać z sobą oryginały lub reprodukcje prac. Stałe ekspozycje to dział Galerii Sart, przeznaczony dla tych twórców którzy chcą pozostać tutaj na dłużej. Sprawdź szczegóły ...

Od początku 2006 roku adres galeriasart.pl jest monitorowany przez niezależny, ogólnopolski system statystyk stat.pl, który różnicuje dane o oglądalności podając co najmniej trzy informacje, potrójne dane liczbowe o odwiedzających galerię. Poczytaj statystyki ...

Nowe ekspozycje w Sart pojawiają się tutaj sukcesywnie, w tempie dostarczania nam nowych materiałów do witryny. Na głównych stronach galerii zawsze można będzie znaleźć 12 aktualnych wystaw, pozostałych prezentacji szukajcie na kartach Archiwum oraz w dziale Ekspozycje i stronie Wykopaliska ....

Galeria Sart udostępnia Twórcom jedynie miejsce do ekspozycji swoich wystaw. Sart nie jest właścicielem praw autorskich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu publikacji lub odmowy publikacji prywatnych prac autorów. Skontaktuj się ...

p a m i ą t k o w e   p r a c e   n a j l e p s z y c h   w y s t a w   w   s a r t jADwiGa buKoWskA krZYsZtoF kOwalSKi aGNiesZKa mIkoŁAjcZYk  bARbarA lIsOwskA waLdEmar jaROsZ aGNiesZkA aDAmsKa aNdRZej tKAcZyk jANusZ jęDrZeJowSki aMeliA hAnIsZewSka jAStrZęBskA pATryK wOsZtal mIChaŁ kARcz toMaSz prZYbYł jADwigA haJDuk agNiEsZka cUPiaŁ dARek sIAtKowsKi rYsZard śLIwiAk sEBastIAn mAMaj paWEł bOcZkOWski aNnA kUpisieWicz jAkub ZięBa gRzeGorz MiSiak JaGoda bEdNarek rObErt BiCh DaRiuSz zArÓd kAroLina KrYk piOtR kanIeCki aGaTa brZeziŃska MoNiKa baFelTowSka toMaSz rZePeckI adAm brOnCel sŁaWomIr BurSzeWsKi tOmAsZ jaChUrA aRtUr wAsiL dAwId bRzEziŃsKi mAcIeJ kuSzTal toMAsZ gĘbUś eWA sAJkO aRkAdiUsz gePcHarD aGaTa pokRoPińSka pIoTr waChEckI aRtUr KiEracH aUReliA paTYk aGniEsZka mAlEc jOaNna sTęPieŃ kRzYsZtoF gRoŃ iLonA mIlEwSkA rEnAtA kANia jArOsŁaw mILeWskI jaCeK ceLaDyn kaTarZyNa wĄsOwsKa zBiGnieW bUrDa wŁoDziMieRz tyCzyŃskI roBeRt aMboRsKi jaCEk bEdNaRek joAnNa koLaNeK aDaM jeZioRsKi

mIChaŁ pAwLIkoWskI dAGmaRa ekIErt pAWeł jAcKowskI pHIlip sKOcZkowSkI dArIa góRkIeWicZ mARciN pIaSecKi mERcedEs bERg kaŚkA cErAZy pRZeMek brZoSkOwskI mAgDa mARcZeWskA sEweRyN kWaŚniAk baRbaRa tUrSka bAzYlI oGiŃsKi aGnIeSzkA buGaRa mIcHaŁ kaRkOwSki aGnIesZkA pArKiTnA koNRad wErNeR doRoTa taRcZaŁoWicZ aRtuR jOcZ prZemYsŁaW kOssAkoWskI roBerT sZkIeL mArCiN kAmIńskI jErZy zYGmuNt aGaTa kWapIsZ pAtRyCja trZePizUr jaRoSłaW kyRcZ maŁgOrZatA mIzeRa aNdRzEj doBrZańSki mAgDa snArSkA krZySzToF klAmKa maŁgOrZatA soWiŃskA sYlWiA duDeK gRzeGorZ sUsKa cEzArY łUtOwiCz agNiEsZka kRzĄpA bArTłOmiEj nOwAk łUkAsZ fOJt aNnA kWaŚnIaK pIoTr kRaS AnDrZej maKuŁa wOjCiEcH kwAśNiaK krZySztoF mUsKalSkI dArIusZ mOKwa gAbRieLa pAwEłOsZek kaTaRzyNa plIsZkA lEsZeK wĘgRzYn doROota cHaRazIak koRnElIa haBA jAnUsZ skALa wŁAdYsłAw zdAnoWiCz krZysZtoF łOZoWskI KrZySztOf kRaWieC pIotR jaŃSki edYTa piLiChoWskA moNiKa krZyżAnoWsKa-HaJduKiewIcZ arTuR żuRaWik aNnA goReJowSka eDwaRd koCiańSkI cEzArIusZ bELicA bArBarA kRaJeWskA juStyNa gUzIeJeWskA heNRyk krAjeWskI eWA bRzoZoWskA mArCiN jAbŁoŃskI dArIusZ żeJMo piOTr nIeWieRowiCz słAwomIr gRuCa kOWnaCkI gREco dE anGeLis mAłGorzatA  wEgnEr Michał gIedRoJć kATarZyNa sChlEsinGer aLekSy nOwAk maRiUsz kAcZmArek kAliNa wŁoDarCzyK bEAta sIeLicKa - kOWalSka zBiGnieW bURy aNNa mAsiUl gOzdECka zBySzeK kOzłOwskI kuBa kAmIńsKi nOiL bRaNc mIleNa rYzNar pAUlinA pEliSiak dAnUta sZafRańSkA koNraD jAkUboWskI żAnA sIAczYńSka maCiEj sŁaWuskI jAnusZ mIlleR iWonA zAwAdzkA miChaŁ gRocHolskI eWa mATusIaK kONraD zAGłobA eWA mARia dUDelEwicZ aNNa fIlIpEk aGnIeSzkA bAłUt pIOtR rOSińSki mAREk gRaboWskI kAtaRzyNa wIdMańSka mOnikA kRzymiŃskA śLuBorSka tOmAsZ sObieraJ krZysZtof iwIN dARiusZ cIeRpiAł mAtEusZ jErZyk sŁaWomiR kInaL krZYSztoF kOpEć mARtA glIŃsKa gRzEgoRz wEŁnIckI bARtosZ tRocZyŃSki lEsZeK piLicHowSkI żANeTa cHŁosTowSka eLIzA kOPcIńSkA ... cdn ...

 
  Galeria Sart
polska sztuka współczesna
copyright by galeriasart © 1999-2006
 

Copyright © Robert Bich 1999-2007   Żadna część tej witryny nie może być powielana ani publikowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody autorów  wirtualnej Galerii Sart

statystyki oglądalności

kalendarz wystaw

artysta miesiąca

Galeria SART

 
 

copyright by galeriasart © 1999-2007

Dotychczas na stronach Polskiej Galerii Sztuki Sart wystawiali swoje prace artystyczne:  Andrzej Tkaczyk Agnieszka Adamska Barbara Lisowska Waldemar Jarosz Paweł Boczkowski Amelia Haniszewska-Jastrzębska Janusz Jędrzejowski Patryk Wosztal Michał Karcz Tomasz Przybył Dariusz Siatkowski Agnieszka Cupiał Jadwiga Hajduk Ryszard Sliwiak Sebastian Mamaj Michał Pawlikowski Dagmara Ekiert Paweł Jackowski Daria Górkiewicz Philip Skoczkowski Mercedes Berg Marcin Piasecki Kaska Cerazy Przemek Brzoskowski Magda Marczewska Leszek Pilichowski Grzegorz Wełnicki Bartosz Troczyński Krzysztof Kopeć Marta Glińska Sławomir Gruca Greco de Angelis Małgorzata Wegner Michał Giedrojć Katarzyna Schlesinger Aleksy Nowak Mariusz Kaczmarek Kalina Włodarczyk Beata Sielicka-Kowalska Zbigniew Bury Anna Masiul Gozdecka Zbyszek Kozłowski Kuba Kamiński Noil Branc Milena Ryznar Paulina Pelisiak Danuta Szafrańska Konrad Jakubowski Żana Siaczyńska Maciej Sławuski Janusz Miller Iwona Zawadzka Michał Grocholski Ewa Matusiak Konrad Zagłoba Ewa Maria Dudelewicz Anna Filipek Agnieszka BałutPiotr Rosiński Marek Grabowski Katarzyna Widmańska Monika Krzymińska - Śluborska Tomasz Sobieraj Krzysztof Iwin Dariusz Cierpiał Mateusz Jerzyk Sławomir Kinal Anna Kupisiewicz Jakub Zięba Grzegorz Misiak Jagoda Bednarek Robert Bich Dariusz Zaród Karolina Kryk Piotr Kaniecki Agata Brzezińska Monika Bafeltowska Tomasz Rzepecki Adam Broncel Sławomir Burszewski Tomasz Jachura Artur Wasil Dawid Brzeziński Maciej Kusztal Tomasz Gębuś Ewa Sajko Arkadiusz Gepchard Agata Pokropińska Piotr Wachecki Iacob Radosny Artur Kierach Aurelia Patyk Agnieszka Malec Joanna Stępień Krzysztof Groń Ilona Milewska Renata Kania Jarosław Milewski Jacek Celadyn Katarzyna Wąsowska Zbigniew Burda Włodzimierz Tyczyński Robert Amborski Jacek Bednarek Joanna Kolanek Adam Jeziorski Seweryn Kwaśniak Barbara Turska Bazyli Ogiński Agnieszka Bugara Michał Karkowski Agnieszka Parkitna Konrad Werner Dorota Tarczałowicz Anna Wąchała Artur Jocz Przemysław Kossakowski Robert Szkiel Marcin Kamiński Jerzy Zygmunt Agata Kwapisz Dariusz Szachnowski Patrycja Trzepizur Jarosław Kyrcz Małgorzata Mizera Krzysztof Muskalski Andrzej Dobrzański Magda Snarska Krzysztof Klamka Małgorzata Sowińska Sylwia Dudek Grzegorz Suska Cezary Łutowicz Agnieszka Krząpa Bartłomiej Nowak Łukasz Fojt Anna Kwaśniak Piotr Kras Andrzej Makuła Wojciech Kwaśniak Dariusz Mokwa Gabriela Pawełoszek Katarzyna Pliszka Leszek Węgrzyn Dorota Charaziak Kornelia Haba Janusz Skała Władysław Zdanowicz Krzysztof Łozowski Krzysztof Krawiec Piotr Jański Edyta Pilichowska Monika Krzyżanowska-Hajdukiewicz Artur Żurawik Anna Gorejowska Edward Kociański Cezariusz Belica Barbara Krajewska Justyna Guziejewska Henryk Krajewski Ewa Brzozowska Marcin Jabłoński Dariusz Żejmo Piotr Niewierowicz